Därför ska du nischa dig

När du börjar blogga är det viktigt att redan från start nischa dig. Att nischa dig innebär att du väljer ett smalt ämne att skriva om. På så sätt kommer du lättare att kunna locka till dig läsare och få en stor, trogen följarskara. Välj en smal nisch Vad innebär det då att nischa dig.

Använd rätt språkbruk

Att använda rätt språkbruk i bloggen kan betyda skillnaden mellan epic fail och framgång. De flesta människor tappar intresset för en dåligt skriven text med dåligt språkbruk, för många fula ord, fel meningsbyggnad och stavfel överallt. Konstiga meningar, missade punkter eller kommatecken samt endast små bokstäver gör att texten blir väldigt svårläst, och då är

shuttle