Att blogga tar mycket tid och därför vill du såklart få utdelning för den tiden. Vilken slags utdelning som du önskar beror självklart på orsaken till att du bloggar: stärka ditt företag, tjäna pengar, lyfta en fråga eller för att ha kontakt med familj och vänner.

Varför bloggar du?

Om målet med din blogg är att lyfta ditt företag, vara företagets ansikte på nätet, så måste du skapa blogginlägg utifrån det. Det är lätt att skriva inlägg, men det är inte säkert att inläggen verkligen fyller det syfte som du, medvetet eller omedvetet, har med bloggen. Det första som du måste fråga dig är varför du bloggar? För att förbättra din blogg och få den utdelning som du önskar så måste du skapa inlägg utifrån ditt syfte med bloggen.

Fokusera

Genom att fokusera på syftet med bloggen, så kommer dina inlägg att förbättras. Hela bloggen kommer också att få en tydligare röd tråd. Om du har skapat en blogg om löpning för att tjäna pengar på den, så behöver du skapa genomtänka artiklar med bra kunskap om träning för att det ska vara intressant för besökarna att stanna på din sida. Ledordet för en bra blogg är att fokusera på syftet med bloggen och att inte spreta för mycket.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shuttle